Berlin’de RJ Meclisi ve LLL yürüyüşü

Revolutionärer Jugendbund (Avrupa DGB) her sene olduğu gibi bu sene de gençleri geleneksel Luxemburg-Liebknecht-Lenin (LLL) yürüyüşüne seferber etti. Örgütün her yerelinden katılan RJ’liler, hafta sonunu değerlendirmek için, pazar günü düzenlenen yürüyüşün bir gün öncesinde Almanya Meclisini topladılar.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 15 Ocak 2020
  • 10:04

Revolutionärer Jugendbund (Avrupa DGB) her sene olduğu gibi bu sene de gençleri geleneksel Luxemburg-Liebknecht-Lenin (LLL) yürüyüşüne seferber etti. Örgütün her yerelinden katılan RJ’liler, hafta sonunu değerlendirmek için, pazar günü düzenlenen yürüyüşün bir gün öncesinde Almanya Meclisini topladılar.

Meclis’te gelecek üç ayın programı ve hedefleri belirlendi. Yerellerin rapor mahiyetindeki bilgilendirmelerinin ardından, 2019 Aralık sonunda gerçeklesen eğitim kampı üzerine konuşuldu. Değerlendirmede, eğitim kampının başarılı olduğu ve senede en az bir kere yapılması gerektiği vurgulandı. Buna ek olarak senede bir kere yaz kampının ve belli tatil zamanları için hafta sonlarında eğitim çalışmalarının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca okuma programlarını sürdüren yerellerin temsilcileri marksist eğitimin yerellerde de devam etmesi gerektiğine işaret ettiler.

Yerellerin dikkat çektiği başka bir önemli konu da Almanya’da yükselen faşizm tehlikesiydi. Faşistlerin artık daha cesaretli olduğu ve yaptıkları gösterilerde devlet tarafından nasıl korundukları anlatıldı. Özellikle Ruhr bölgesinde birçok şehirde oluşan, semtleri koruma adı altında yabancılara saldıran sağcı “Halk Birlikleri” tartışıldı. Buna karşı ilerici örgütlerin ittifakının olması ve faşistleri durdurmak amacıyla protestoların düzenlenmesi gerektiği söylendi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü planlamasında ise yerellerin kendi şehirlerindeki merkezi mitinglere ve yürüyüşlere katılması kararlaştırıldı. Ön çalışma olarak stand faaliyetleri ve seminerler düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Öte yandan önümüzdeki haftalar için ayrıca İran ve ABD arasındaki gerilimin yarattığı savaş tehlikesine işaret eden bildirilerin dağıtılması ve haberlerin yazılması önerildi.

Melis’teki son konu “kaybedilmiş devrim” ve LLL yürüyüşüydü. Yürüyüşün Avrupa’daki devrimciler için neden bu kadar önemli bir gelenek olduğunu anlatmak için, bir yoldaş Kasım Devrimi’ni ve 1918’den 1923’e kadar süren devrimci durumu özetledi. Konuşmasında Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in oynadığı rolü ve Birinci Emperyalist Dünya Savaşı karşısındaki devrimci anti-emperyalist duruşu vurguladı. Son olarak güçlü bir devrimci sınıf partisinin eksikliğine dikkat çekti. Konuşmadan sonra yürüyüş için görev dağılımı yapıldı.

Ertesi gün devrimci sloganları ve enternasyonal marşlarıyla ilgi çeken RJ, yürüyüşün anlamını başarıyla ifade edebildi. Ayrıca 2020 Engels’i anma yürüyüşüyle ilgili bildiriler ve Resistance bültenin son sayıları dağıtıldı. RJ için, LLL’nin bu seneki farkı, birçok yeni gencin katılmasıydı. Devrimci işçi hareketinin tarihinden etkilenen yeni gençler artık RJ’nin yerellerinde aktif olmak istediklerini açıkladılar.

Revolutionärer Jugendbund