Dünya üniversitelerinin akademik sıralamasında ilk 500’de Türkiye’den tek üniversite

‘Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması’ açıklandı. Listede ilk 500 üniversite arasında Türkiye’den sadece İstanbul Üniversitesi var.

  • Haber
  • |
  • Gençlik
  • |
  • 13 Şubat 2020
  • 15:56

AKP iktidarının eğitim alanında yarattığı tahribat, pek çok biçimde ortaya seriliyor. Eğitimin niteliğindeki düşüş de bu sorunlardan birini oluşturuyor. AKP şefi Tayyip Erdoğan Türkiye’deki üniversitelerin sayısının artışı ile övünüyor. Ancak akademik başarı alanında Türkiye’deki üniversiteler dünya sıralamalarına bile giremiyor.

Çin'in Şhangay’daki Jiao Tong Üniversitesi’nde Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan ve dünyaca kabul gören ARWU açıklandı. İlk 500 sıralamasında Türkiye’den yalnızca İstanbul Üniversitesi yer aldı.

‘Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması’nda Güney Afrika’dan 5, Yeni Zelanda’dan 4, Suudi Arabistan’dan 4, İran’dan 3  üniversite bulunmakta. İlk 500’de en fazla üniversitesi bulunan ülke ise ABD. Çin 66, İngiltere 36, Almanya ise 30 üniversite ile sıralamaya girdi.

Akademik alandaki başarıyı yansıtan bu listeye tek bir üniversitenin girmiş olması eğitim alanındaki tahribatın bir sonucudur.