AYM: Yasal dernek üyeliğine ceza, örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi

AYM, Adana’da SGD üyesi olan Ahmet Urhan’ın başvurusunu “Yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi” biçiminde karara bağladı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 08 Kasım 2019
  • 13:53

2008 yılında Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) çalışmalarına katıldığı için Ahmet Urhan’a, “MLKP’ye üye olduğu” iddiasıyla hapis cezası vermişti.

Ahmet Urhan yerel mahkemenin verdiği cezayı hak ihlali başvurusuyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

AYM Urhan’ın başvurusunu “Yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi” biçiminde karara bağladı. AYM kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Urhan’ın başvurusu üzerine AYM kararında şu ifadeler yer aldı:

Somut olayda başvurucunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan eylemlerinin terör örgütü üyeliğinin delili olarak kabul edilmesiyle başvurucunun söz konusu hakkına bir müdahalede bulunulduğu açıktır. Bu müdahale, Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmediği müddetçe örgütlenme özgürlüğünü ihlal edecektir.”

“Örgütlenme özgürlüğü üzerinde haksız bir caydırıcı etki”

Yerel mahkemenin, SGD’nin MLKP ile bağlantısı üzerine hazırlanan polis raporunu dayanak gösterdiğine değinilen AYM kararında, yerel mahkemenin bu iddiayla ilgili yeterli delil ve gerekçe göstermediği belirtildi. Ayrıca, yerel mahkemenin kararına gerekçe olarak gösterdiği SGD faaliyetlerinin de mahkumiyet kararı için yetersiz olduğu üzerinde durularak şöyle denildi:

“İlk derece mahkemesi, başvurucunun temel hakları kapsamında bulunan faaliyetlerinin terör örgütüyle olan bağlarını ortaya koyamamış; böylece örgütlenme özgürlüğü üzerinde haksız bir caydırıcı etki oluşturmuştur. Bu bağlamda ilk derece mahkemesi, başvurucunun şikâyete konu eylemlerinin mahkûmiyet hükmünde delil olarak kullanılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığını ilgili ve yeterli bir gerekçe ile gösterememiştir.”

“Anayasa Mahkemesi başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

“Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Yeniden yargılama için dosyayı Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar veren AYM bu gerekçeyle Urhan’ın tazminat talebini reddetti.