Ekim’in 320. sayısı yayınlandı

TKİP Merkez Yayın Organı Ekim’in Kasım 2019 tarihli 320. sayısı yayınlandı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 04 Kasım 2019
  • 10:32

Ekim’in son sayısında “Devrimci Taktiğin Sorunları” başlığı altında, son yerel seçimler, özelde de İstanbul belediye başkanlığı seçimi üzerinden parti saflarında yapılmış tartışmalara ışık tutan MK içi yazışmalara yer veriliyor. H. Fırat imzasıyla yayına hazırlanan metin, “Partiye Rapor” başlıklı bir iç belgeden alınan açıklamayla sunuluyor. Söz konusu bölümün ilk paragrafı, iç yazışmaların hangi ihtiyacın ürünü olarak yayınlandığını da açıklıyor:

İstanbul seçimlerine ilişkin olarak kamuoyuna açıklanan politikanın parti saflarında yer yer yol açtığı kafa karışıklığından muhtemelen tüm parti haberdardır. Bu karışıklığa ilişkin ilk bilgilerin yansıması üzerine, söz konusu metni kaleme alan yoldaş buna ilişkin olarak iki mektup yazdı. MK bünyesinde mektupların ileri kadrolara ya da partinin tümüne de sunulması ya da aynı doğrultuda parti yayınlarında konunun incelenmesi önerileri gündeme geldi. Bu öneriler bir sonuca bağlanamadan İstanbul seçimleri gündemden çıktı. Ama hiç değilse partinin kendisi için, İstanbul seçimlerinin bazı yoldaşlarda yol açtığı kafa karışıklığından dolayı mektupların ele aldığı konular önemini korudu.”

320. sayıdaki diğer temel konuyu ise “Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları” oluşturuyor. TKİP VI. Kongresi’nde konuyla ilgili yapılmış tartışma tutanaklarının düzenlenmiş hali 3 bölüm halinde sunuluyor. Komünistlerin siyasal sınıf çalışmasının güncel deneyimlerini de içeren kapsamlı tartışmalar, gündelik sınıf faaliyeti ve mücadelesi için zengin dersler içeriyor.

Ekim’in yeni sayısındaki yazılara ve PDF haline www.tkip.org sitesinden ulaşılabilir.