‘HDP kayyımlara karşı ne yapmalı?’ sorusuna halktan yanıt: Radikal tavır sergilemeli

Kayyım uygulamalarına karşı HDP’nin ne yapması gerektiği üzerine 3 büyükşehirde yapılan saha araştırmasında özelikle gençler, “Radikal tavır sergilemeli” düşüncesini paylaşıyor. Katılımcıların yüzde 81.3’ü ise kayyumlara karşı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 14 Kasım 2019
  • 13:49

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, öz kaynaklarına dayanarak 8-10 Kasım 2019 tarihinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeyken kayyım atanan Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaptığı saha araştırmasında, halkın kayyımlara destek düzeyi ve HDP’den beklentileri ölçtü. Toplamında 631 kişi ile yüz yüze tesadüfi anket yöntemi ile yapılan çalışmada, katılımcılar HDP’nin ne yapması gerektiği üzerine de fikir belirtiyor. 

Destek yüzde 9.5

Mezopotamya Ajansı’nda yer alana habere göre, “Kayyım atamalarını destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 81,3’ü desteklemezken, yüzde 9,5’i “Destekliyorum” yanıtını veriyor. “Kayyım atamalarına karşı HDP’nin tavrını yeterli buluyor musunuz?” sorusunu da yanıtlayan katılımcıların yüzde 62,5’i “Yetersiz buluyorum” diyor. 

‘HDP radikal tavır sergilemeli’ 

“Kayyım atamalarına karşı HDP ne yapmalı?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 36’sı “Kürt halkıyla birlikte kazanımları koruyarak, radikal tavır sergilemeli”, yüzde 11,6’sı “Fikrim yok”, yüzde 10,8’i “Meclisten ve tüm belediyelerden çekilmeli, sivil itaatsizlik”, yüzde 10,1’i “yapabileceği bir şey yok”, yüzde 9,2’si “HDP kapsamlı bir özeleştiri vermeli”, yüzde 9,2’si “Uluslararası kamuoyu oluşturmalı”, yüzde 5,7’si “Halkla arasındaki mesafeyi kapatmalı”, yüzde 4,1’i “Hukuki yollara başvurmalı”, yüzde 2,4’ü “Diğer siyasi partilerle birlikte kayyuma karşı ittifak oluşturmalı”, yüzde 1’i “HDP’den beklentim yok” yanıtını veriyor. 

Genç kesim yetersiz buluyor 

Kayyım atamalarına karşı HDP’nin tavrını yetersiz bulanların yaş ağırlığı özelikle genç kesimden geliyor olması dikkati çekiyor. Bu kapsamda, 18-24 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 20,6’sı HDP’nin tavrı için “Yeterli buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 53,4’ü “Yetersiz buluyorum”, yüzde 26’sı “Fikrim yok”, 25-34 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 19,8’i “Yeterli buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 69,6’sı “Yetersiz buluyorum”, yüzde 10,5’i “Fikrim yok”, 35-44 yaş aralığı; yüzde 16,8’i “Yeterli buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 64,8’i “Yetersiz buluyorum”, yüzde 18,4’ü “Fikrim yok”, 45-54 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 24,4’ü “Yeterli buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 59,4’ü “Yetersiz buluyorum”, yüzde 16,2’si “Fikrim yok”, 55-64 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 33,4’ü “Yeterli buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 54,7’si “Yetersiz buluyorum”, yüzde 11,9’u “Fikrim yok”, 65 yaş ve üzerindekiler; yüzde 14,3’ü “Yeterli buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 42,9’u “Yetersiz buluyorum”, yüzde 42,9’u “Fikrim yok” yanıtını veriyor. 

Üniversite mezunları ilk sırada 

Kayyım atamalarına karşı HDP’nin tavrını yetersiz bulanların eğitim durumuna bakıldığında ise, okur-yazar olmayanlar yüzde 39,1; diplomasız okur-yazar olanlar yüzde 50; ilkokul mezunlarında yüzde 57,2, ortaokul mezunlarına, yüzde 68,6; lise mezunlarında 64,5; üniversite mezunlarında yüzde 70,6 ve lisansüstü mezunlarında yüzde 69,3’ü buluyor.