İHD’den Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması

Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. yılı nedeniyle İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu basın toplantısı düzenledi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 19 Kasım 2019
  • 13:41

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 30. yılı nedeniyle şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Sözleşme var ama gerçekte çocuk hakları yok

Birleşmiş Milletler’in (BM) 20 Kasım 1989’da kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 197 ülkenin imzaladığı belirtilen açıklamada “Ancak 30 yıldır yaşananlar gösteriyor ki dünya genelinde çocuklar çeşitli biçimlerde ayırımcılığa maruz bırakılıyor, yaşama, gelişme ve katılım hakları önündeki engeller devam ediyor. Çocuklara öncelik verilmesi ve zarar görmemelerini sağlayacak yaklaşım ve düzenlemelerden kaçınılıyor. Yaşanan eşitsizlikler, çocukların hak ihlallerine neden oluyor. Çocukların insan haklarını tehdit eden sorunlar ise taraf devletlerin önceliği haline gelmiyor” denildi.

Türkiye de sözleşmenin tarafı ancak...

Açıklamada Türkiye’ye ilişkin olarak da şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, çocuk haklarına öncelik vereceğini taahhüt ederek Sözleşmeyi 1990’da imzaladı, 1994'te onayladı ve 1995 yılında Resmi Gazete’de yayımlayarak ilan etti. Buna rağmen Türkiye’de pek çok çocuk, pek çok şekilde hak ihlaline maruz bırakıldı, bırakılıyor. İhlallerin bir daha tekrarlanmamasına yönelik yapılanlar da kapsayıcı değil.”

Türkiye’de öldürülen ve saldırılara uğrayan çocukların sıralandığı açıklamada, savaşlarda çocukların yaşam hakkının yok sayıldığı, eğitimde ayrımcı ve asimilasyoncu uygulamaların devam ettiği, çocuğa özgü bir adalet sisteminin olmadığı, çocuk işgücü sömürüsünün arttığı ve çocuk istismarının sürdüğü vurgulandı.

Çocuk hakları için talepler

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin sıralandığı açıklama şu taleplerle bitirildi:

*Her çocuğun eşit, özgür, mutlu ve barış içerisinde bir yaşam sürmesi,

*Hak temelli ve bütüncül bir çocuk politikası oluşturulması,

*Çocuk hakları ihlalleri ile ilgili cezasızlık kültürünün ortadan kaldırılması,

*Çocukların kendi kültüründen yararlanma ve kendi dilini kullanma hakkının tanıyan Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin 17, 29 ve 30. maddelerine ve BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 27. maddesine konulan çekincelerin kaldırılması,

*BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına dair Bildiriye ve Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisine ve BM Çocuk Hakları Komitesinin 2009 tarihli genel yorumuna uygun düzenlemelerin yapılması,

*BM UNESCO Eğitimde Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye taraf olunması,

*Temel yönetişim sözleşmelerinden olan ILO İş Teftiş (Tarım) 129, Gençlerin (Sanayi dışındaki alanlarda) Gece İşinde Çalıştırılmasına ilişkin 79 ve ILO Gençlerin (Sanayiye ait alanlarda) Gece İşinde Çalıştırılmasına ilişkin 90 No.lu ILO Sözleşmelerine taraf olunması konularında derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz!