İMO İstanbul Şube: Siyasi iktidar tam tabiiyet istiyor!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak meslek odalarını hedef alan yeni düzenlemeye karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 22 Mayıs 2020
  • 14:51

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak meslek odalarını hedef alan yeni düzenlemeye karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

İMO İstanbul Şube adına yapılan açıklamada “Böylesi bir dönemde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla Meslek Odaları mevzuatının değiştirilmesi yönündeki girişimi anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyoruz.” denildi.

AKP iktidarı tarafından meslek odalarını etkisizleştirmek ve iktidarın payandası haline getirmek için gündeme getirilen düzenlemeye dair yapılan açıklamanın öne çıkan diğer başlıkları ise şunlar oldu:

“Bu değişikliği, kurulduğu 1954 yılından bu yana toplumcu, kamucu, sosyal refah ve adaletten yana, barış ve demokrasi savunucusu kimliği ile öne çıkan TMMOB ve bağlı Odaların zayıflatılması, ortadan kaldırılması doğrultusunda bir adım olarak değerlendiriyoruz…

Hatırlanacaktır, meslek odaları ile ilgili işaret fişeği sayılabilecek ilk adım 2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporla atılmış, o tarihten sonra bazı medya organlarında meslek odaları, özellikle de TMMOB yanlı ve yanlış yayınlara maruz kalmış, dönem dönem mevzuat değişiklikleri gündeme getirilmişti. Ne hikmetse tasarı taslakları kamuoyunda tartışılmaya başladıktan, Birliğimiz tepki gösterdikten sonra gündemden çıkarılmıştı…

Temel soru şudur: Siyasi iktidar Meslek Odalarından neden rahatsızdır?

Bu sorunun yanıtı bizler açısından açık ne nettir. Birliğimiz ve bağlı Odalar kamusal yarar ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda iktidarların karar, tasarruf ve projelerini değerlendirmekte, mühendislik bilimine, ülke ve insan yararına aykırı projeleri tartışmaya açmakta ve hukuki mücadele vermektedir…

Ayrıca mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının tek ve merkezi örgütü olarak TMMOB, kurulduğu günden bu yana eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, laiklikten, adaletten yana açık tavır almış, emek ve demokrasi güçleriyle yan yana gelmekten hiçbir dönem geri durmamıştır…

AKP iktidarı ile başlayan döneme ayrı bir parantez açılmalıdır. Çünkü bu dönemde, neoliberal politikalar fütursuzca hayata geçirilmiş, ulusal değerlerin hemen hepsi özelleştirme yoluyla çok uluslu şirketlere satılmış; kentler, yeşil alanlar, su havzaları, kıyılar talan edilmiş; kamu kaynakları yandaş sermayeye peşkeş çekilmiş; yargı bağımsızlığı yok edilmiş, parlamenter demokrasi bile rafa kaldırılmış; düşünceyi açıklamak, örgütlenmek, hak aramak suç sayılmış, muhalif siyasetçi ve gazeteciler hapse atılmış, cezaevleri dolup taşmıştır.

Türkiye`nin gözle görülür düzeyde muhafazakarlaşması, eğitimin gericileştirilmesi, üniversite yönetimlerinin partizanca belirlenmesi bu dönemde gerçekleşmiştir. Doğal afetlere, iş kazalarına "fıtrat" diyerek bilimi ve mühendislik disiplinlerini önemsizleştiren yaklaşım, iktidarın en yetkili isimleri vasıtasıyla yönetim tarzı haline getirilmiştir.

Birliğimiz, bu hukuksuzluğa ve otoriter yönetim biçimine itiraz eden, direnen birkaç örgütten biridir. Hedef haline getirilmesi bu nedenledir…

TMMOB Yasası`nda düşünülen değişiklikler, meslek odalarını hizaya getirme, iktidara bağımlı kılma veyahut elini kolunu bağlamak amacındadır.

Açıkçası siyasi iktidar tam tabiiyet istemektedir. Mühendisler emir eri haline getirilecek, Meslek Odaları iktidarın payandası olarak konumlandırılacaktır.

Yapılmak istenen budur. Elbette buna izin vermeyecek ve direneceğiz. On yıllara dayanan mücadele geleneğimiz direnme potansiyeli taşıdığımızın en önemli göstergesidir. Nice bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığımız meslek örgütümüze kapalı kapılar arkasında tezgâhlanan "torba yasa darbesine" teslim etmeyeceğiz...”