“Kanal İstanbul’a neden hayır” paneli gerçekleşti

BDSP, İstanbul’da düzenlediği panelle Kanal İstanbul’a neden karşı çıkılması gerektiğini ele aldı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 19 Ocak 2020
  • 22:02

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) bugün (19 Ocak) “Kanal İstanbul’a neden hayır?” panelini gerçekleştirdi.

Panel, Kanal İstanbul’un doğal, tarihi ve kültürel mirasa verdiği zararı anlatan kısa bir açılış konuşması ile başladı. Ardından söz Deprem Bilimci Dr. Savaş Karabulut’a bırakıldı. Karabulut konuşmasında Kanal İstanbul’un yaratacağı etkiyi bilimsel verilerle anlattı. Karabulut kanala ayrılan bütçeyi teşhir etti ve kanala ayrılan bütçeyle rahatlıkla İstanbul’un deprem güvenliğinin alınabileceğini ifade etti. ÇED raporunu ayrıntılı olarak değerlendirdi ve raporun gerçekleri yansıtmadığını somut verilerle anlattı. Kanal İstanbul’un deprem ve tsunami gibi doğal felaketlere etkisini somut verilerle ortaya koydu. Karabulut sunumunda Kanal İstanbul’un en önemli muhataplarının işçi sınıfı olduğunu vurguladı. İşçi ve emekçilerin Kanal İstanbul’a karşı gelmeleri gerektiğini söyledi.

Karabulut’un sunumunun ardından söz BDSP temsilcisine bırakıldı. BDSP adına yapılan konuşmada Kanal İstanbul Projesi’nin AKP iktidarının son dönemde iyice saldırganlaşan politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Bugün için tartışmaların Erdoğan-İmamoğlu karşıtlığına sıkıştığı ifade edildi. AKP iktidarının Kanal İstanbul Projesi’ni tek adam rejimini kurumsallaştırmanın bir aracı olarak gördüğü vurgulandı. AKP iktidarının büyük bir pervasızlıkla kendi yasalarını, planlarını hiçe sayarak Kanal İstanbul’u hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi ve bu kapsamda Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişiklikler örnek olarak verildi. Kanal İstanbul’a karşı oluşan tepkiyi fiili-meşru mücadele zeminine çekmenin önemi üzerinde duruldu. Bu projenin sermayenin planlı bir saldırısı olarak sınıfsal bir yanı olduğu vurgulandı. İşçi ve emekçileri bu rant ve talan projesi karşısında taraflaştırabilmenin önemi üzerinde duruldu.

BDSP konuşmasının ardından ara verildi. İkinci bölüm forumla devam etti. Forum bölümünde panele katılan emekçiler hem görüşlerini ifade ettiler hem de sorularını sordular. Forumda “Ya Kanal Ya İstanbul” çalışması ve bu çalışmaya sınıf devrimcilerinin nasıl katılım sağlayacağı üzerinde duruldu.

Panelin ardından Avcılar Deprem Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında BDSP imzalı “Rant ve talan projesi Kanal İstanbul’a hayır!” pankartı açıldı. Açıklamada Kanal İstanbul’un yaratacağı yıkım ve tahribat teşhir edildi. Projenin rant ve talan projesi olduğu vurgulandı. Basın açıklaması şu ifadelerle sonlandırıldı:

“Rant, talan ve emekçiler için soygun anlamına gelen projeyi durdurmak elimizde! Onlar ‘İsteseniz de istemeseniz de yapılacak!’ diye dursun, Kanal İstanbul’u işçi ve emekçilerin birliği ve kararlı duruşu durdurabilir. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak tüm işçi emekçileri rant ve talan projesi olan Kanal İstanbul’a hayır demeye davet ediyoruz.”

Kızıl Bayrak / İstanbul