MEB yalanların arkasına saklanıyor

MEB’in reklamını yaptığı uzaktan eğitimde, eşitsizlikler ve niteliksizlik ön plandaydı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 20 Eylül 2020
  • 21:59

AKP-MHP iktidarının bakanları pandemi dönemi boyunca gerçekleri işçi ve emekçilerden gizleyerek toplum sağlığı ile oynadılar. Yapmaları gereken en ufak görevleri dahi bir lütuf olarak halka sunan bu zatlar eksik ve yanlış yönetimi dahi övgülere boğma aymazlığına kapılıyorlar. Bunun en bariz örneklerinden birini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sergiliyor. Selçuk, pandemi ile birlikte en çok tartışılan konulardan biri olan uzaktan eğitimde Türkiye'de büyük bir başarı sağlandığını söyleyerek bakanlığın ve EBA'nın reklamını yapıyor, yalanların arkasına saklanıyor.

Eğitim Sen ve Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) yayınladığı raporlar ise reklamda sınır tanımayan ve tarım işçisi çocuklara kitap verirken dahi uzaktan eğitim güzellemeleri yapan bakanı yalanlıyor. 

EBA’ya katılım yüzde 15-20

Son olarak 4 Eylül'de yapılan çalıştayın sonuçlarını açıklayan Eğitim-Sen, uzaktan eğitim gerçekliğini gözler önüne serdi. Raporda, özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan düşük gelirli alt sınıflar, yoksul aile çocukları, tarım işçisi çocuklar, anadili farklı olan çocuklar ve dezavantajlı grupların uzaktan eğitime ulaşamadığı ve sistemin dışında kaldığı ifade edildi. “Kısıtlı imkânlarla uzaktan eğitime erişim sağlayabilen, ailenin ortak cep telefonunu kullanan çocuklar da bu süreçte internet erişimi, uygun zaman ve mekân olmayışı gibi nedenlerle eğitim haklarından mahrum edilmiştir” denilen raporda EBA üzerinden yürütülen canlı derslere katılımın birçok okulda yüzde 15-20 dolaylarında kaldığı vurgulandı. Raporda “Öğrencilerin dersleri izlemek için gerekli teknolojik donanım ve internetten yoksun olmaları eşitsizliklere yol açmış, anayasal bir hak olan eğitim hakkı kullanılamaz hale gelmiştir” denildi.

Raporda Eğitim Sen tarafından öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları da paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre sınıfların mevcudunun yarısının uzaktan eğitime katılamadığı ortaya çıkarken derse erişebilen öğrencilerin yüzde 70'inin derslerde sadece dinleyici olarak kaldıkları görüldü. Ankete katılan öğretmenlerin %93,8'i uzaktan eğitimin verimli olmadığını ifade etti.

Eğitimde eşitsizlik

ERG ise 14 Eylül tarihinde yayınladığı “Eğitimi İzleme Raporu: 2020” adlı raporda uzaktan eğitim sürecinin eşitsizlikleri görünür kıldığı vurgulandı.“Öğretmenlerin EBA’yı aktif olarak kullandığı ancak öğrencilerin önemli bir kısmının çeşitli nedenlerle erişim sağlayamadığı durumlar da yaşandı” denilerek Mardin’den şu örnek verildi: 

“Mazıdağı ilçesinde EBA’yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı %84,3’tür. Öğrenciler için bu oran %15,5’tir. Mardin ili genelinde EBA’yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı ise %80,9, öğrencilerin oranı ise %22,2’dir. Bu oranların eğitimde fırsat eşitliği ve etkili öğretimin eksikliği açılarından iyi analiz edilmesi gerekiyor.”

Ayrıca, eğitime erişimde tüm çocuklara eşit koşullar sağlanmadığı, özel gereksinimli öğrenciler ile mülteci çocukların sisteme erişim sağlayamadığı belirtildi. 

Raporun aktardığı bilgiye göre, OECD’nin bir raporunda Türkiye “İnternet bağlantısına erişimi olan öğrenciler” listesinde 77 ülke arasında 70. sırada bulunuyor.

Uzaktan eğitim sürecinin sorunlarını sıralayan raporda “Öğrencilere bilgi aktarımı yapılması ve müfredatın yetiştirilmesi yine ön plandaydı. Oysaki eğitim kurumlarının bu süreçteki temel işlevi bireysel ve toplumsal normalleşmeye katkı sağlamak olmalıdır” ifadeleri yer aldı.