ODTÜ Tüneli için yürütmeyi durdurma kararı

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin, ODTÜ’den geçmesi planlanan ODTÜ Tüneli’ne ilişkin açtığı dava neticesinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 14 Kasım 2019
  • 20:34

2017’de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi arasında yapım protokolü imzalanan ve Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlanmasını ön gören ‘ODTÜ Tüneli Projesi’ne ilişkin Ankara 16’ıncı İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan davada mahkeme, işleminin planlama usul ve esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğunu, hukuka uyarlık bulunmadığını, telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkabileceğini belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuya ilişkin olarak Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ODTÜ‘nün doğal yapısını parçalayan ve talan edilmesinin önünü açan çok sayıda yol planına karşı yürüttüğümüz hukuki mücadelede mahkemeler ardı ardına yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vermektedir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla merkezi ve yerel yönetimlerin bu hukuksuz kararlardan geri döneceği ve Ankara‘nın ekolojik alanlarını koruma yönünde adımlar atacağı umudunu taşıyoruz. ODTÜ Tüneli davamızdaki kazanımın yanında, Ankara‘nın önemli değerlerinden biri olan ODTÜ arazisinin korunması ve ulaşımda bütüncül yaklaşımın benimsenmesi konusunda mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.”