Taylan Özgür sosyalizm mücadelemizde yaşayacak!

Katledilen her devrimcinin anısını sosyalizm mücadelemizde yaşatacağız.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 23 Eylül 2020
  • 08:48

Mustafa Taylan Özgür 23 Şubat 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra Ankara Atatürk Lisesi’nde lise öğrenimine başladı. Ankara’da lise eğitimini bitirdikten sonra ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini bölümünü kazandı ve ODTÜ’de üniversite eğitimine başladı.

1960’lı yılların sonlarına doğru başladığı üniversite sıralarında, 1968 hareketliliği içerisinde sol ve sosyalist düşüncelere ilgi duyma başladı ve ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü’ne katıldı. ODTÜ’de yapılan öğrenci birliklerinin seçiminde mücadele yoldaşı Sinan Cemgil ODTÜ Öğrenci Birliği’nin başkanı olarak seçilirken, Taylan Özgür de Öğrenci Birliği’nin Denetleme Kurulu üyeliğine seçilir. Avrupa’da ve Latin Amerika’da gelişen anti-emperyalist mücadele Türkiye topraklarında da görülmeye başlar. 6. Filo’nun denize dökülmesi, Vietnam kasabı Kommer’in arabasının ODTÜ’de yakılması gibi birçok anti-emperyalist eylem dönemin öncü ve devrimci gençleri tarafından gerçekleştirilir. Taylan Özgür de anti-emperyalist mücadelenin öncüleri arasındadır. ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş’ın daveti ile 6 Ocak 1969’ta ODTÜ’ye gelen Kommer’in arabasının ters çevrilerek yakılması eyleminde yer alan Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Yusuf Arslan gibi dönemin gençlik önderleri arasında ve tutuklanan 13 öğrenci içerisinde Taylan Özgür’de vardı. Taylan Özgür iki ay tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart 1969’ta serbest bırakılır ve mücadelesine kaldığı yerden devam eder.

23 Eylül 1969 günü İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek Öğrenci Birliği seçimleri toplantısına Ankara’dan yoldaşı Deniz Gezmiş ile birlikte gelir. Dönemin öncüleri arasında yer aldığı için aranır durumda olan Deniz Gezmiş, İstanbul Üniversitesi dekanlığına çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alınır. Deniz’i gözaltına aldıktan sonra polisler Taylan Özgür’ü de zorla otomobile bindirerek gözaltına almak ister ama Taylan Özgür bir şekilde polisin elinden kurtulur. Devrimcileri, ilericileri katletmek için sermaye devleti tarafından beslenen eli kanlı bir katil tarafından Taylan Özgür sokak ortasında arkasından vurulur. Taylan Özgür karaciğerine isabet eden kurşun yarasından ve saatlerce yapılan işkencelerden kaynaklı vurulduğu günün akşamında yaşamını yitirir. Taylan Özgür 5 bin öğrencinde katıldığı kitlesel bir cenaze töreni ile ve 26 Eylül günü Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilir.

Taylan Özgür’ü vuran kişi vurulduğu günden bugüne kadar açıklanmadı ve katiller adeta devlet eliyle kollandı ve kollanmaya devam ediyor.

Taylan’ın öldürülmesinin ardından 51 sene geçti. Aradan geçen yıllara rağmen sermaye devleti devrimcileri katletmek ve devrimcilerin katillerini korumaktan vazgeçmedi. 51 yıl önce Taylan’ı katledenler 2009 yılında sınıfın, devrimin ve sosyalizmin bayrağını taşıyan ve bu bayrağı yükseltmek için işçilere, emekçilere ve gençliğe çağrı yapan Alaattin Karadağ’ı sokak ortasında katletti. Taylan’ın katillerini koruyanlar Alaattin’in katillerini de korudular ve korumaya devam ediyorlar.

Taylan’ı, Denizleri, Sinanları, İboları ve Alattinleri katlederek devrim ve sosyalizm mücadelesini bitirebileceklerini sananlar yanılıyorlar. Bu topraklarda onlarca genç, işçi ve emekçi devrimin ve sosyalizmin bayrağını taşımaya devam ediyor ve edecektir. Katliamcılardan hesap sormaya, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı kurmak için mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Katledilen her devrimcinin anısını sosyalizm mücadelemizde yaşatacağız.

K. Sönmez