Trakya’dan 1 Mayıs çağrıları

Trakya’dan işçiler, emekçiler ve gençler 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 29 Nisan 2020
  • 21:17

“Geleceğimizi elimizde alanlara karşı 1 Mayıs’a!”

Eğitim hakkımızın elimizden alındığı, parası olmayan öğrencinin okuyamadığı, dinci ve niteliksiz eğitim veren bir düzen içinde yaşıyoruz. Kapitalizm, bize yoksulluğu dayattığı gibi, eğitimde gericiliği ve gelecekte işsizliği de dayatıyor. Geleceğimizi elimizden alanlara karşı, 1 Mayıs’ta mücadeleyi yükseltelim, taleplerimizi haykıralım.

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Yaşasın 1 Mayıs!

Liseli bir genç

“Çok güçlü bir silahımız var: Örgütlenmek!”

Sermaye virüs ve salgını umursamadan çarklarını döndürmeye devam ediyor. Doğayı, insan sağlığını ve canlı yaşamı hiçe sayarak sömürüye devam ediyor. Bu yılki 1 Mayıs salgından kaynaklı yapılmayacak ama bu demek değil ki her koşulda kapitalist sisteme teslim olacağız. İşçi sınıfının elinde çok güçlü bir silah var: Örgütlenmek! Koşullar ne olursa olsun daima dayanışmayı büyütmeliyiz. Her güne sıkı bir yumruk gibi doğmalıyız. Fabrikalarda, okullarda, sosyal hayatın her alanında sesimizi en gür şekilde yükseltmeliyiz. Baskılara karşı en büyük silah örgütlenmektir. Bu 1 Mayıs’ta da her yerden isyanımızı haykıralım.

Yaşasın 1 Mayıs!

Biji Yek Gulan!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

Bir tekstil işçisi

“Mücadelemizi pekiştirelim, 1 Mayıs’a odaklanalım!”

Salgından kaynaklı yaşanılan olağanüstü bir sürecin içindeyiz. Bunun gibi süreçlerin bize gösterdiği en önemli tablo; yönetim politikalarının, yönetim mantalitesinin ve bütün olarak işletilen sistemin yapısal olarak sorunları oldu.

Emekçilerin, işçilerin ve yoksul kesimlerin her zaman bedel ödemeye devam ettiğini görmekteyiz. Bizler kendimize dayatılan kölelik koşullarını kabul etmeye devam ederek insanca bir yaşamı reddediyoruz aslında. Hiçbir hak böylesi çıkarcı yöneticiler tarafından verilmez. Haklar ancak ve ancak başkaldırarak elde edilebilir.

Dönüp geçmişe de bakabiliriz. Bir araya gelmemizi sağlayan ve ortak sesimizi yükselttiğimiz günlerden birisi olan ve mücadelenin pekiştiği 1 Mayıs’a odaklanalım. Önemini ve ne ifade ettiğini bir kez daha gözden geçirelim ve anlamaya çalışalım. Mücadelemizi 1 Mayıs’a, 1 Mayıs’tan sonra da bir çığlığa dönüştürmek zorundayız.

Bir emekçi