Ulucanlar şehitlerinin kısa özgeçmişleri

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 26 Eylül 2014
  • 00:18

İSMET KAVAKLIOĞLU

Ailesi, Gönen'de tarım ve ticaretle uğraşmaktadır. 1979'da lise döneminde devrimcilerle tanıştı. Ailesi ile çatışması evden ve okuduğu liseden ayrılıp devrimciliği profesyonel olarak sürdürmeye başlayıncaya kadar sürer.

Örgütüyle ilişkisi 12 Eylül cuntası ile kesintiye uğrar. Ama O bu arada boş durmaz sürekli olarak ilişki kurmaya çalışır. Bu ısrarı sonucu 1986'da bağ kurmayı başarır. Ancak bu ilişkide de uzun süreli kesintiler yaşanır. Ama İsmet boş durmaz, Gönen’de bir örgütlülük yaratmayı başarır.

1990 başlarında ise örgütüyle düzenli bir bağ kurmayı başarır. Artık örgütlü mücadele içindedir. Önce Gönen, Bandırma ve çevresinde görev alır. 1991'de Balıkesir'de yeraltı örgütlenmesinde görevlendirilir. 1991 Ağustos'unda gözaltına alınıp tutuklanarak Sağmalcılar’da 1 yıl tutsak kalır.

Tahliye olduktan sonra, 1992 sonlarında İzmir'de görevlendirilir. Ancak bu dönemde yaşanan yoğun operasyonlar nedeniyle görevine başlayamaz. 1993'te Karadeniz'de istihdam edilir. Bir operasyon sonucu 1995 Ocak'ında gözaltına alınıp tutuklanarak ilk önce Samsun, sonra Ankara Ulucanlar Hapishanesi'ne götürülür. Tutsaklık yaşamında birçok aktif görev alır. Birçok direniş örgütler ve bizzat önderlik eder.

Kaynak: ozgurluk.info

***

AZİZ DÖNMEZ

Yoksul bir ailenin altıncı çocuğu olarak Tokat’ta dünyaya gelir. Akraba çevresinin etkisiyle küçük yaşlarda devrimcilere sempatisi oluşur.

Lise birinci sınıfta okulu bırakır ve bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlar. 1996 yılında örgütüyle tanışır. Daha sonra çalışmak için İstanbul'a gider. Yaklaşık iki sene kadar burada konfeksiyon ve deri atölyelerinde çalıştıktan sonra Haziran 1998'de tekrar Tokat'a döner. Devrimci faaliyet içinde yer aldığı bir yıl içinde dört kez gözaltına alınır. Mayıs 1999'daki gözaltısında tutuklanır.

Aziz, eksikliklerinin farkında olan bir devrimcidir. "En kısa zamanda bütün eksiklerimi tamamlayarak Devrimci Harekete layık biri olmak için elimden geleni yapacağım. Küçük de olsa bazı görevler almak için sabırsızlanıyorum. Her türlü göreve hazırım." der. Çünkü özgeçmişinde der ki; “devrimcilik, bir insanın hiç bir çıkar beklemeden kendini halkı ve ülkesinin geleceğine adamasıdır.” O devrimi, devrimciliği gerçek anlamıyla öğrenmeye başladığında Ulucanlar'ın kahraman direnişçilerinden olur. Katillerin saldırısına karşı yoldaşlarıyla birlikte direnirken şehit düşer.

Kaynak: ozgurluk.info

***

AHMET SAVRAN

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği yoksulluk içinde geçmiştir. İlkokul günlerinden başlayarak tarlada çalışmaktan simit satmaya, tuğla işinden marangozluğa kadar birçok işte çalışır.

Orta öğrenimini tamamladığı Aydın'da demokrat bir çevre içinde bulunması O'nun değişiminin başlangıcı olur. Liseyi bitirdikten sonra 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manisa Spor Akademisi'ne girer, burada devrimcilerle tanışır. 1992 yılında üniversiteden mezun olur. 1994 yılında Denizli'de öğretmenlik yapmaya başlar. Devrimci düşüncelerinden dolayı sürgünler yaşar,1995 yılında Zonguldak Çatalağzı'na tayin edilir.

1996 Ölüm Orucu'ndan oldukça etkilenir. Devrimci görevlerine daha sıkı sarılır. Pratik zekası, atak, sıcak kanlı, mütevazı kişiliğiyle okulunda ve çevresinde sevilen sayılan bir kişidir.

Zonguldak polisi, üzerinde Kurtuluş Gazetesi bulunmasını bahane ederek Mayıs 1999'da gözaltına alır. Bu O'nun ilk gözaltısıdır. Açlık grevine başlar. İşkenceye direnir ve polise ifade vermez. Direniş ile başlayan gözaltı tutsaklıkla sonuçlanır. Önce Zonguldak Beycuma Özel Tip Hapishanesi'ne oradan da Ankara Ulucanlar Hapishanesi'ne gönderilir.

Katliam günü, 4 aydır tutsak olan Ahmet Savran, saldırılar karşısında direnerek Ulucanlar’da ölümsüzleşir.

Kaynak: ozgurluk.info

***

HALİL TÜRKER

"1973 yılında Tokat ili Aktepe ilçesinde dünyaya geldi. Türk milliyetinden emekçi bir ailenin çocuğu olan yoldaş... '93 yılında Parti ile tanışan yoldaş, kısa sürede gelişme göstermeye başlamıştır... Çalıştığı işyerinde sendikal örgütlenme yapmaya da başlamıştır. '94 Nisan... (sürecinden) sonra faaliyete daha bir güçlü sarılmış ve alan önderliğini oluşturan komiteye kadar yükselmiştir. '95 başlarından '96 sonlarına kadar parti ile ilişkisinin kopuk olmasına rağmen, faaliyetlerini aksatmamaya son derece özen göstermiştir. '96 yılı sonlarında alanla tekrar bağlantı kurulmuş ve yoldaş da alan önderliğindeki komitede konumlandırılmıştır.

‘97 Ekim'inde Özgür Kemal KARABULUT yoldaşın şehit düşmesi ile düşmana olan kini daha bir bilenen yoldaş, bu amaca yönelik olarak gerçekleştirdiği bir eylem sonrası tutsak düşmüştür.

Gelişimini cezaevinin zor koşullarında ve artan sorumluluk bilinciyle derinleştirmeye çalışan yoldaş bir süre sonra bu alanda Parti'nin temsilcisi konumuna getirilmiştir.

(...) Ve son noktayı aynı yalınlık ve çıplaklıkla faşizme, burjuva-feodal sisteme tokat olup pratiğiyle ve 9 siperdaşıyla birlikte koyuyor."

(PARTİZAN)

***

ABUZER ÇAT

"Malatya'nın Haçova köyünde 1968 yılında dünyaya gelen Abuzer Çat, emekçi bir ailenin çocuğuydu, çok zor şartlar altında orta öğrenimini tamamladı. Hacettepe Psikoloji bölümünde okuyan ve bu bölümden mezun olan Abuzer Çat, bu yıllarda mücadele içinde giderek daha da aktifleşen bir biçimde yeralır. 15 Ekim 1995'te gözaltına alınıp ağır işkencelerden geçirildi ve bu gözaltı sonrası serbest bırakıldı. Ancak 6 Mart 1996'daki gözaltısı, onun için uzun bir tutsaklık döneminin de başlangıcıydı. 21 Mart'ta Ulucanlar Hapishanesi'ne gönderildi. 1996 Ölüm Orucu direnişinde o da ölüm orucu gönüllüsüydü.

Günlük yaşamı örgütlemede disiplin ve iradesiyle örnekti. En sorunlu işler onunla yoluna girerdi. Onun için devrim ordusunun bir sıra neferi olmak en büyük gurur ve mutluluk kaynağıydı.

Direniş şehitlerimizin kahramanlığı birer yıldız gibi parlıyor."

(ATILIM)

*

ZAFER KIRBIYIK

"Zafer 1971'de doğdu. Emekçi bir aileye mensuptur. İhtilalci saflara Ankara'da akrabaları aracılığıyla katıldı. Gazi Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarında Demokratik Üniversite Platformu çalışmalarında, faşizme karşı mücadelede yerini almıştır. Gençliğinin dinamizmini, enerjisini son limitine kadar devrim ve sosyalizm mücadelesine vermiş, yetinmemiştir hiçbir zaman. Devrimciliğin hemen her cephesinde dolu dolu yaşamış; keyifle, sorumlulukla yerine getirmeye çalışmıştır üstüne düşen görevlerini. İlk gözaltı deneyiminin şaşkınlığı, heyecanıyla, utungaçça 'İfade vermedim yoldaş' gururlu ifadesi dökülmüştür sözcüklerden."

(ALINTERİMİZ)

*

MAHİR EMSALSİZ

"Mahir Emsalsiz yoldaş: 1974 Samsun doğumludur. Ailesi MHP'lidir. Üniversite yaşamına değin gerici-yoz kültürün etkisi ile büyümüştür. Üniversitede devrimcilerden etkilenmiş, ailesinin ve düzenin kendisine sunduğu bireyci edilgen ve duyarsız insan tipini reddederek Partimizin gençlik örgütü TMLGB'de örgütlenmiştir."

(HALKIN GÜNLÜĞÜ)

***

ÖNDER GENÇARSLAN

"Önder Gençarslan yoldaş: 1973 Çankırı doğumludur. Türk milliyetinden yoksul ve demokrat bir çevrede büyümüştür. Önder yoldaş da Mahir Yoldaş gibi üniversite sürecinde TMLGB'yle tanışmış ve örgütlü mücadeleye adım atmıştır. Gençlik örgütümüz TMLGB, üniversite gençliğin mücadelesini salt akademik demokratik talepler ile kantinlere ve birkaç kuşlamayla sınırlama anlayışına karşı, savaşa göre şekillenme, partiye kadro, ordumuz TİKKO'ya savaşçı yetiştirme perspektifiyle donanmış ve örgütlendiği alanlarda silahlı militan eylemler ile bu anlayışı beslemiş ve üyelerini bu çerçevede örgütlemiştir. Mahir ve Önder yoldaşlarımız tam da bu örgütsel anlayışa uygun düşen mücadele pratikleriyle kısa sürede Ankara sokaklarını tutuşturup, silahların, bombaların, molotofların, afişlerin ve sloganların şenliğine çevirmişlerdir.

1997 Eylül'ünde gerilla olmak için Mahir ile birlikte giderler ama irtibat sorun olur ve tutsak düşerler."

(HALKIN GÜNLÜĞÜ)

***

HABİP GÜL

***

ÜMİT ALTINTAŞ