Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’ndan panel-forum

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, “Katıl durduralım” şiarıyla Kanal İstanbul projesinin yol açacağı yıkım üzerine panel-forum gerçekleştirdi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 20 Ocak 2020
  • 18:44

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu 3. bölge ilçelerinin katılımı ile Küçükçekmece Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nde 19 Ocak Pazar günü “Katıl durduralım” şiarlı panel-forum gerçekleştirdi.

Etkinlikte ilk olarak, Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeni ile mücadelede ölenler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra, Mimar Asuman Yarkın ve Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı’ndan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Bayraktar sunumlarını gerçekleştirdi. Mimar Yarkın sunumunda Kanal İstanbul’un halkı için bir yıkım anlamına geldiğinin altını çizdi. Slaytlarla sunumuna devam eden Yarkın, 30 yılı aşkın İstanbul’un üst ölçekli planlamasında çalıştığını ifade etti. Çalıştığı dönemden bahsederek Kanal İstanbul projesine karşı çıktıklarını ifade etti. “Bizlerin direnmesiyle birlikte yeni yasal düzenlemeler gerçekleştirdiler ve İstanbul’un planlı ve plansız büyüme süreçleri birbiri ile iç içe geçen bir gelişme süreçleri olmuştur” diyen Yarkın, İstanbul’da imar faaliyetlerinin “Kentin tümü veya bir bölgesi için yapıla nazım planlar”, “Plansız yapılaşmalar ve bunların sonradan yasallaşması”, “Siyasi/otonom kararlarla gelişen imar operasyonları” olarak üç şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Bu üç başlıktan en önemlisinin siyasi/otonom kararlarla gelişen imar operasyonları olduğunu belirten Yarkın, Kanal İstanbul’un da bu kategoride olduğunu dile getirdi. Kanal İstanbul’un, İstanbul’un susuz kalması ve tarım arazilerinin yok olması anlamına geleceğini aktaran Yarkın, Arnavutköy ormanlığının büyük bir kısmının, köylerin ve güzergâhta bulunan bazı mahallelerin yok olacağına dikkat çekti. Tarihi alanların su altında bırakılacağını da ekledi. Yarkın son olarak, “Kanal İstanbul’un yapılacağına inanmıyorum gerekirse kepçe vurulmadan dozerlerin önüne yatmalıyız. Bu mücadeleden vaz geçmemeliyiz” vurgusu yaptı.

Ardından Prof. Dr. Zerrin Bayraktar sunumunu gerçekleştirdi. Bayraktar sunumunda şu bilgileri paylaştı:

“Kanal İstanbul’un 20 milyar dolar bir maliyeti olacaktır. Bunun içinde 8 tane köprüde mevcuttur. Türk parası ile 120 milyar TL gibi bir rakama bu projeyi yapmak istiyorlar. 250 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve bundan kaynaklı her gemi buradan geçemeyecek. Şimdiden Kanal’dan geçecek olan gemi markaları belirlenmiştir. Her geminin geçemeyeceğinin nedeni de kanalın derinliğinin az olması ve düz olmamasıdır.”

Kanal İstanbul’un yapılmasının nedenlerinden biri olarak öne sürülen gemi kazaları yaşanması gerekçesini ele alan Bayraktar, “Ama yıllardır Boğazda ciddi kazalar yaşanmamaktadır. Bunun önlemleri ve tedbirleri alınmış durumdadır” ifadelerini kullandı. “Kanal İstanbul’un yapımında ortalama günde 70-80 ton dinamit patlatılacak ve buradan çıkan hafriyat ile Karadeniz bölgesinde dolgu alanı oluşturacaklar” diyen Bayraktar, Kanal çevresine yapılacak yerleşimden ve gemi geçişlerinden kazanç sağlanacağı yönündeki söylemlere değindi.

Sunumların ardından katılımcılara söz verildi. Yapılan konuşmalardan sonra kısa sinevizyon gösterimi ile program bitirildi.

Kızıl Bayrak / Küçükçekmece