Aksaray İşçi Birliği genişletilmiş işçi toplantısı

Aksaray İşçi Birliği, Kasım ayı genişletilmiş işçi toplantısını gerçekleştirdi.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 14 Kasım 2019
  • 18:54

Ekim ayı içinde kuruluşunu ilan eden Aksaray İşçi Birliği, Kasım ayı genişletilmiş işçi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Mercedes, Mercedes için üretim yapan Cavan Politek, Sütaş, Brisa, Doğuş Çay, Doğuş Şeker, Eroğlu Giyim, Kaya Giyim, Colins işçileri ve sağlık işçileri katıldı.

Yaklaşık üç saat süren toplantı gündeminde kriz ve etkileri, 2019 asgari ücret süreci, sendikalı fabrikalarda sendika ağalarının tutumu, savaş süreci ve “Aksaray İşçi Birliği’nin etkisini büyütmek için ne yapılmalı” başlıkları ele alındı.

Toplantı sonunda Aksaray İşçi Birliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Önümüzdeki süreçte krizin faturasını işçi sınıfına yüklemeye dönük saldırılar artarak sürecektir.  Nitekim Aksaray’da Doğuş Çay ve Şeker’de, Mercedes’te, Brisa’da işten çıkarma hazırlıklarını patronlar sürdürmektedir. İşçileri istedikleri koşullarda kapı önüne koymak istiyorlar.

Kentimizde kitlesel işçi kıyımına yönelik girişimler artarak sürerken, zamlar, kıdem tazminatı yükünden patronları kurtarma çabaları sürmektedir. Saldırıları püskürtmenin yolu kentimizde ve ülkemizde birliğin ipine sarılmanın yoludur. İşçi sınıfının patronların karşısına örgütlü bir güç olarak çıkmasının yoludur.

Milyonlarca asgari ücretli işçiyi ilgilendiren asgari ücret konusundaki gelişmeler ele alınmıştır.  “İnsanca yaşamaya yeten, vergiden muaf asgari ücret” talebinin yükseltilmesi için Aksaray İşçi Birliği yoğun bir çalışma yürütecektir.

Aksaray İşçi Birliği işçileri krizin faturasını ödememeye, “Krizin faturasını patronlar ödesin” şiarını yükseltmeye çağıracaktır. Sefalet zamlarına, kriz var bahanesiyle işçilerin hak kayıplarına karşı mücadeleyi büyütecektir.  

Geçmişte Mercedes, Cavan Politek, Colins’te sendikal bürokrasinin açık ihaneti ile sonuçlanan toplu sözleşme düzenini yıkmak için Aksaray İşçi Birliği sürece yüklenecek, fabrikalarda taban iradesine dayalı örgütlenmelere hız verecektir. İşçilerin bilinç ve örgütlenmesi düzeyini artırmak için azami çaba sarf edecektir.   

Tüm ülkede olduğu gibi Aksaray’da da sendikasızlık genel bir durumdur. İşçilerin çok küçük bölümü sendika hakkına sahiptir. Mercedes, Cavan Politek, Colins’te ihanetçi sendikalar kesintisiz patronlar için mesai yapmakta, işçilerin sesini kesmek için her tür kirli silahı kullanmaktadır. Türk Metal Aksaray Şube Yönetimi ihanetin bayraktarlığını yapmaktadır. Sendikalı iş yerlerinde ise patron sendikacılığı hüküm sürmektedir. Aksaray İşçi Birliği sendikal ihanete karşı işçileri aydınlatmak ve ihaneti parçalamak için işçilerin adım atmasını sağlamak için çaba gösterecektir.

Aksaray İşçi Birliği emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kirli ve kanlı hesaplarına karşı, işçilerin birliği, halkların kardeşliği inancını işçiler içinde büyütmek için çaba gösterecektir.

Aksaray İşçi Birliği ancak ve ancak sınıfın karşı karşıya bulunduğu sorunlara ortak çözümler bulma ve bu çerçeve de mücadeleyi büyütmeyi önüne koyduğu, sınıfın nefes aldığı her yerde emeğin korunması için mesai yaptığı koşullarda etkisini büyütebilir. Sınıfın birleşik mücadelesine olan inancıyla Aksaray İşçi Birliği geleceği kazanmak için adımlarını sıklaştıracaktır.

Kızıl Bayrak / Aksaray