Grev yasağı sonrası yeni hak gaspları gündemde

Grevin yasaklandığı Soda Sanayi fabrikalarında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde sermayedarlar işçilere 3 yıllık sözleşme dayattı, çeşitli hak gaspları da gündemde. İşçilerin eylemli bekleyişi devam ediyor.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 17 Ekim 2020
  • 16:32

Sermayenin demir yumruğu Tayyip Erdoğan ve AKP’sinin işçi düşmanlığı son olarak da Soda Sanayii grevinin “erteleme” adı altında yasaklanmasıyla ortaya serilmişti.

AKP-MHP rejimi bu yasakla, sermayeye hizmet sunmaktan geri kalmayacağını gösterirken, toplu sözleşme süreci de işçilerin eylemleri eşliğinde devam ediyor. Sermaye cephesi de AKP-MHP iktidarından aldığı destekle pervasızlığını sürdürüyor.

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Soda Sanayi’de kapitalistler 550 işçiyi ücretsiz izne çıkarmış oldu. Petrol-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri de bu sabah devam etti. Toplantıda sermayedarlar, sözleşme süresinin 3 yıllık olması ve hafta tatilinin bir güne düşürülmesi dayatmasında bulundu. Sözleşmede bu haliyle geçmesi durumunda işçilerin 6'da 1’inin işten atılması da söz konusu. Kapitalistler ayrıca birinci yıl için 800 TL, ikinci yıl için enflasyon +1, üçüncü yıl için ise enflasyon +2 zam teklif ediyordu. Yapılan bu görüşmede de anlaşma sağlanamadı. 

İşçiler adına TİS görüşmelerine katılan Petrol-İş Sendikası, TİS süresinin 2 yılda kalması, birinci yıl için 1200 TL, ikinci yıl içinse Enflasyon + 5 zam oranı talep ediyordu. Öte yandan fabrika önünde işçilerin eylemleri de devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Mersin ve Adana'da Soda Sanayi, Kromsan ve Tuz İşletmelerinde çalışan Petrol-İş sendikasına üye işçilerin grevi yasaklanmıştı.