İzmir’de DİSK’li işçiler kıdem tazminatı hakkı ve vergide adalet için iş bıraktı

DİSK kıdem tazminatının gaspına, vergi adaletsizliğine ve ücretlere yapılan sefalet zamlarına karşı İzmir’de iş bırakarak eylem yaptı.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 13 Kasım 2019
  • 20:22

DİSK İzmir Bölge Temsilciliği kıdem tazminatının gaspına, vergi adaletsizliğine karşı bugün iş bıraktı.

Konak Sümerbank önüne saat 14.30’dan itibaren işçiler toplanmaya başladı. Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Başkanı’nın da katıldığı eyleme, KESK, Birleşik Metal-İş ve siyasi partilerin yanı sıra İzmir İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi bileşenleri dövizlerle katılırken birçok demokratik kitleri örgütleri de katıldı.

Eylemde DİSK adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, insanca yaşanacak ücret, vergide adalet mücadelelerini iktidara bir kez daha göstermek için sokakta olduklarını ifade etti. “Türkiye’nin dört bir tarafında işi için, ekmeği için direnen arkadaşlarımızı selamlıyorum” diyen Çerkezoğlu, “Bu ülkeyi yönetenler geçtiğimiz yıl Ağustos ayından itibaren Türkiye’nin içine girdiği ekonomik krizi yok saymaya devam ediyor. Ancak emeğiyle alın teriyle yaşayan herkes onların yalan söylediğini biliyor” ifadelerini kullandı.

“17 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz.17 yıl içinde milli gelirimizin yüzde 62’si kadar bu ülkeyi borçlandırdınız” diye sözlerini sürdüren Çerkezoğlu, devamında şunları söyledi:

“Üretimi yok ettiniz, tarımı bitirdiniz, bu ülkeyi dışa bağımlı hale getirdiniz. Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik ve yoksulluktur. Siz bunu görmek istemiyorsunuz. İntiharlar artmakta ve toplumsal bir soruna dönüşmekte. Artık iktidar bu gerçekleri kabul etmeli ve işsizlik yoksulluk ile alakalı adımlar atmalıdır. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede işsizlik sigortası fonundaki kaynakları işsiz işçilere aktarmak yerine sermaye sahiplerine aktarıyorsunuz.”

Vergi adaletsizliğine, talan ve yağmaya izin vermeyeceğiz”

Çerkezoğlu, iktidarın ekonomik krizin yükünü yeni yaptırımlarla halkın üzerine yüklemekte olduğunu belirttiği konuşmasında, “Zaten kuşa dönmüş olan, açlık sınırında olan ücretlerimize yeni vergiler ekleyerek bizlerin yaşamını daha çekilmez hale getirmekte. ‘Kriz yok’ diyerek vergiler yükseltilerek krizi atlatmaya çalışmakta. AKP iktidarı hükümete geldiği günden bugüne, birikmiş emeğimize, alın terimize, çocuklarımızın geleceğine yani kıdem tazminatımızı gasp etmeye dönük politikalarını ısrarla sürdürmektedirler” diye konuştu.

“Kıdem tazminatımıza el atmaya kalkarsanız DİSK tüm örgütlü gücü ile gerekli cevabı verecektir” diyen Çerkezoğlu, toplu sözleşme süreçlerinde, asgari ücret belirleme sürecinde de ücretlerin aşağıya çekilmeye çalışıldığına dikkat çekti. “Hem de bunu IMF aklı ile yapıyorlar” diyen Çerkezoğlu, “Bu politikalar işçi ve emekçi sınıfını yoksulluğa mahkum bırakma politikalarıdır” ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu, ücretlere en az yüzde 22,5 zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Çerkezoğlu vergi düzenlemesiyle vergi yükünün işçi ve emekçilere çıkarıldığına değindi. “Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de ve hâ acımayarak ‘Vergiyi tabana yayacağız’ diyorlar. Sermaye sahiplerinin vergilerini, borçlarını silerken işçi ve emekçilerin maaşlarındaki vergiyi yükseltiyorlar. Vergiyi tabana değil, tavana yayın. Biz işçi ve emekçilere artık adaletli bir vergi sistemi istiyoruz” diyen Çerkezoğlu, “Bizim mücadelemiz bu ülkenin geleceğini belirleyecek temel güçtür” ifadeleriyle konuşmasını bitirdi.

Eylemde sık sık “Genel grev, genel direniş!”, “İşçi, memur el ele genel greve!”, “Kıdeme uzanan eller kırılsın!”, “Hükümet istifa!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak / İzmir