Metal işçisi kuru gürültü değil, somut ve sonuç alıcı mücadele programı istiyor!

Bir açıklama yapmak söylenen sözlerin hayata geçirileceği manasına gelmez

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 07 Ocak 2020
  • 17:45

MESS kapsamındaki fabrikalarda gerçekleşen toplu sözleşmede yetkili 3 sendika; Türk Metal, Çelik İş ve Birleşik Metal bugün ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdiler.

Basın toplantısında 3 sendikanın genel başkanı birer konuşma yaptı. 3’ü de yaptığı konuşmada işçilerin ne kadar haklı olduğundan MESS’in tehditlerine pabuç bırakmayacaklarından bahsettiler. MESS’in kölelik dayatmaları karşısında da ortak hareket edeceklerini bildirdiler.

Ama bu iş öyle ortak açıklama yapmakla olmaz. Yani bir açıklama yapmak söylenen sözlerin hayata geçirileceği manasına gelmez. Metal işçileri kuru gürültü değil, somut ve sonuç almaya kitlenmiş bir mücadele programı beklemektedir!

Asgari ücret görüşmelerinde de bütün işçi konfederasyonları ortaklaştılar ama ortaya sefalete razı olmak dışında bir tablo çıkmadı.

Bu sebeple 3 sendika da metal işçisinin ortak çıkarları için hareket edecekse aşağıda sıralayacağımız maddeleri bir an önce yerine getirmelidir!

- Bir an önce grev kararı alınıp, ortak tarih açıklanmalıdır!

MESS dayatmaları karşısında 3 sendika da laf ebeliğini bırakıp bir an önce aynı gün için grev kararı almalıdır. Eskiden olduğu gibi parça parça değil, bütün fabrikaların aynı gün çıkacağı şekilde ortak bir tarih ve grev planı yapılmalıdır!

- Her fabrikada grev komiteleri kurulmalıdır!

Her fabrikada grev komiteleri bir an önce kurulmalıdır. Bu komiteler sendikaların seçtiği değil tüm işçilerin seçtiği işçilerden oluşmalıdır ve bir an önce çalışmalarına başlamalıdır. Grev komiteleri arasında bir koordinasyon kurularak sürecin tüm aşamalarında grev komitelerinin koordinasyonu tam yetkili olmalıdır!

- Üretime yansıyan eylemler ortak bir şekilde, ciddiyetle hayata geçirilmelidir!

Çelik-İş dışındaki iki sendikanın da açıkladığı eylem planları var. Fakat bu eylemler ya ciddiyetten yoksun ya da üretime dokunmaktan uzaktır. Bir an önce eylemler ortaklaştırılmalı, üretime yansıyacak şekilde, iş yavaşlatma, iş bırakma, mesailere hiçbir koşulda kalmama gibi planlanmalıdır!

- Eylemlerin güçlü geçmesi için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır!

Sendikalar açıkladığı eylem planlarına sadık kalmıyor. Zaten yetersiz olan eylem planlarını geçiştirmek yönlü davranışlar sergiliyorlar. Bu davranışlar terk edilmeli. Eylem planı metal işçilerinin tümünü sürecin parçası haline getirecek şekilde planlanmalıdır. Ve ortaya koyulan eylemlerin güçlü geçmesi için çok önceden duyurularak bilinç ve örgütlülük bazında kapsamlı hazırlıklara konu edilmelidir!

- Görüşmeler canlı yayınlanmalıdır!

Süreç içerisindeki tüm görüşmeler metal işçisinin izleyebileceği şekilde canlı yayınlanmalıdır. Metal işçilerinin sürecin tüm aşamalarından şeffaf bir şekilde haberdar olması sağlamalıdır! Bu aşamadan sonra oluşturulacak koordinasyon görüşmelerde de yer almalıdır!

- Grev yasakları tanınmamalı, YHK darbesi kabul edilmemelidir!

Patronların çok güvenceleri olan grev yasakları tanınmamalıdır. Yüksek Hakem Kurulu ile dayatılan kölelik reddedilmelidir. Olası yasaklarda grev hakkına sahip çıkılmalı “Kazanana kadar grev perspektifi ile fiili-meşru mücadele temel alınmalıdır!

- Sınıfın mücadelesi ve dayanışması güçlendirilmelidir!

Ekonomik krizin yükü altında ezilen sendikalı-sendikasız tüm fabrikalar ve işkollarında, sermayenin topyekûn saldırısına karşı, işçilerin topyekûn mücadelesini örgütleyebilmek için girişimlerde bulunulmalıdır. Grevin öncesindeki eylem ve etkinliklerle birlikte grevin kendisi sınıfın bütünün ortak gündemi haline getirilmelidir! Sınıf dayanışması her vesile ile güçlendirilmelidir!

- İşçilerin onaylamadığı hiçbir sözleşme imzalanamaz!

Metal işçilerinin talepleri açık ve nettir. 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışmanın yaygınlaştırması kabul edilemez! Metal işçileri insanca yaşamaya yeterli bir ücret istiyor! Bu taleplerden şaşmamalı, bu taleplerin gerisine düşülmemelidir.

Metal işçisinin haberi ve onayı olmadan sözleşme imzalanmamalıdır!

Metal İşçileri Birliği - MİB