MİB: Sefalete boyun eğme, ihanete geçit verme!

Türk Metal ağalarının MESS’in sefalet zammına onay vermesinin ve Birleşik Metal-İş’e kapıyı aralamasının ardından açıklama yapan Metal İşçileri Birliği (MİB) metal işçilerini sözleşmeyi kabul etmemeye çağırdı.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 29 Ocak 2020
  • 12:10

Metal İşçileri Birliği (MİB) Türk Metal’in MESS ile sefalet sözleşmesini imzalamasının ardından açıklamalar yaparak işçileri ihanete geçit vermemeye, sefalete boyun eğmemeye çağırdı.

MİB’in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Sefalete boyun eğme! İhanete geçit verme!

 

Günleri bulan suskunluğun ardından bu sabah 9.00’da TM baş ağası Pevrul Kavlak, TM’nin imzaladığı sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı. Ağanın iddiası şu ki, yıllık %25 ücret zammı alarak, gene tarihi sözleşmelerden birisi imzalanmıştır.

Oysa biz biliyoruz ki metal işçisinin önemli bir bölümü asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. Ocak ayı asgari ücret zammının ardından sözleşmeden işçiye yansıyan 96 kuruştur, bu da % 7’ye denk gelmektedir. Metal işçisinin gelinen noktada bu tür zafer nidalarına, şişirilmiş rakam oyunlarına karnı toktur.

Birliğimizin başından beri ifade ettiği gibi önce işçinin talepleri dikkate alınmadan boş bir taslak hazırlanmış, sonra masaya bu taslağın da altında istem ve taleplerle oturulmuştur. Burada bütün amaç MESS dayatmalarının olduğu gibi işçiye kabul ettirilmesidir. Metal Fırtınası’nın etkisi, metal işçisinin o günden bu yana sürdürdüğü mücadelenin birikimi, 3 yıllık sözleşme ve esneklik hükümlerinin geçmesini engellemiştir.

Metal işçisi kardeşler;

Bugün TM’nin imzaladığı sözleşme içinde bulunduğumuz sefalet koşullarını daha da derinleştirecektir. Sözleşmeyi kabul etmeyelim! Mücadelemize devam edelim, tepkimizi gösterelim! TM ağalarının bizi kandırmasına izin vermeyelim! Adet olduğu üzere yapılacak boş kutlamaları, şov yapma çabalarını boşa düşürelim!

Birleşik Metal-İş üyesi işçilere çağrımızdır!

 

Birleşik Metal-İş üyeleri, kardeşler,

Dün gece saatlerinde TM çetesinin reisi Pevrul Kavlak’ın işçiye sorma ihtiyacı bile hissetmeden yine bir satışa imza atması ile MESS Grup TİS’leri yeni bir evreye girdi.

MESS-TM ortaklığının vardığı uzlaşının ardından MESS gecenin 2.30’unda Birleşik Metal temsilcilerini de ayağına çağırarak aynı teklifi sundu.

Teklifi alan Birleşik Metal yönetimi teklifi ilgili kurullarda değerlendireceğini açıklamış bulunuyor.

Bundan sonrasını belirleyecek olan Birleşik Metal üyesi metal işçilerinin, yani sizlerin kararlılığı olacaktır.

Pevrul Kavlakın “zafer” olarak anlattığı sözleşme, metal işçisinin çalışma koşullarında hiçbir iyileşme anlamına gelmemektedir.

6 aylık %17’lik ücret olarak ifade edilen ücret zammı ise, önemli sayıda metal işçisinin ücretinin asgari ücret altında kaldığını göz önüne alırsak ancak %7 düzeyinde kalmaktadır.

Şu anda Türk Metal çetesinin yetkili olduğu fabrikaların önemli bir bölümünde işçi kardeşlerimiz imzalanan sözleşmeden huzursuz ve oldukça tepkili durumda.

Bu koşullarda sizlerin atacağı adım metal işçisinin birleşik mücadelesi için çok daha kritik bir anlam kazanacaktır.

MİB, tam da bu yüzden Birleşik Metal üyesi metal işçilerini sefalet sözleşmesine boyun eğmemeye, TM’nin ihanetine ortak olmamaya, metal işçisinin birleşik mücadelesi için adım atmaya çağırıyor.

Kahrolsun MESS dayatmaları!

Kahrolsun işbirlikçi sendikacılık!

Yaşasın metal işçilerinin birleşik mücadelesi!

Metal İşçileri Birliği - MİB