SES Adana: Sadaka değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi Adana Şehir Hastanesi başhekimlik önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 15 Eylül 2020
  • 16:16

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi güvencesiz çalıştırmaya, performans adı altında sağlık çalışanlarının birbirine düşürülmesine ve salgında hayatlarının hiçe sayılmasına karşı Adana Şehir Hastanesi başhekimlik önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

SES Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Yılmaz'ın okuduğu açıklamada “Bilindiği üzere Dünyada ve Türkiye’de sağlık emekçilerinin göstermiş oldukları üstün hizmet ve özveri gelinen bu aşamada tüm insanlığın saygısını kazanmıştır. Sağlık emekçisi salgınla mücadelede hayatını kaybetmiş yüzlercesi de hastanelerde tedavi altında yaşam mücadelesi vermektedir.” denildi. SES Adana Şube Eşbaşkanı Dr. Mürşit Enis Akyüz’ün de test sonucunun pozitif çıktığı ve kendisinin karantinada olduğu belirtildi.

“Sağlıkta dönüşümün sonuçlarını yaşıyoruz”

Sağlık emekçilerinin yaşamış oldukları ve hayatlarına mal olan sorunların, “sağlıkta dönüşüm” programıyla ülkemizde oturtulmaya çalışılan, performansa dayalı, sağlığı piyasalaştıran, kâr odaklı sağlık hizmeti anlayışının bir sonucu olduğu ifade edildi. Yılmaz, “Bu anlayışın ortaya çıkardığı en temel sorunların başında sağlık hizmetlerinin piyasaya açılmasının yanında emekçinin alın terinin de gasp edilmesi ve güvencesinin ortadan kaldırılması vardır. Öyle ki ‘3+1’ ve ‘4+1’ sene adı altında sözleşmeli sağlıkçı alımları sağlık sisteminin tamamen özelleşmesi için atılan adımlardan sadece biridir.” diye ekledi.

Performansa ve kamu özel ortaklığına dayalı işletilmeye çalışılan bu kölelik programında sağlık emekçilerinden istenenin hastaları müşteri, hastaneyi de işletme gibi görüp hastaneyi her ay kâra geçirmeye çalışması olduğu belirtilerek “Bu sistemin sürdürülebilir yanı kalmadığı açıktır. Çünkü hastane ve taşeron firmalar her gün zenginliklerine zenginlik katarken, sağlık emekçileri açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm bırakılmıştır.” denildi.

“Sağlık emekçileri ne performans, ne ek ödeme, ne de alkış istiyor. Sağlık emekçileri insanca yaşayacak, maaşlarının tek kalemde ödendiği, emekliliğe yansıyan temel ücret, güvenceli çalışma ve gelecek, 3600 ek gösterge, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı istiyor. Yani özetle alın terinin karşılığını istiyor” vurgusu yapılan açıklama, sağlık emekçilerinin, haklarını alana kadar alanlarda mücadele etmeyi sürdüreceği belirtilerek son buldu.

Sloganlarla açıklama sonlandırıldı.