Sinbo’da ücretsiz izinlere TOMİS’ten protesto

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası, Sinbo’da ücretsiz izne çıkarılan üyeleri için fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 15 Eylül 2020
  • 20:19

Tüm Otomotiv Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), Sinbo’da çalışan üyelerinin ücretsiz izne çıkarılmasını Avcılar Haramidere sanayi sitesinde bulunan fabrika önünde gerçekleştirdiği açıklama ile protesto etti. Fabrika önünde “Sendikalı olmak haktır! Ücretsiz izin değil güvenceli ve sendikalı çalışmak istiyoruz!” pankartı açıldı. Fabrika yönetimi protesto eylemini işçilerin görmemesi için servis araçlarını fabrika içerisine aldı.

İşçiler sömürünün karşısına birlik ve mücadeleleriyle çıkmalı

TOMİS temsilcisi Sinbo kapitalistlerinin işçilere dayattığı kuralsız ağır çalışma koşullarını tehşir etti. Polisin işçi ve emekçilerin yanında olmadığını, sermayenin yanında olduğunu ve bu yüzden fabrika önünde barikat oluşturduğunu belirten TOMİS temsilcisi, salgınla birlikte kapitalizmin krizinin ağırlaştığını ve bunun faturasının tüm dünyada işçi-emekçilere çıkarıldığını ifade etti ve “Bu düzen insanca bir yaşamı değil yoksulluğu ve ölümü üretmektedir. Bu sömürü düzenin karşısına işçilerin birliği, mücadelesi çıkmadıkça insanca bir yaşamı asla elde edemeyiz.” dedi.

AKP-sermaye iktidarı işçi sınıfına düşman

TOMİS temsilcisinin konuşmasının ardından basın açıklaması okundu. AKP-MHP iktidarının bu sermayenin çıkarları doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalara dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“...7244 nolu geçici yasa ile ücretsiz izin, kısa çalışma ve esnek çalışma dayatmaları hiçbir kural ve norma uyulmadan devreye sokulmuştur. Patronlar için işçileri daha ağır ve kölelik koşullarında çalıştırma anlamına gelen bu yasal düzenleme ile fabrikalar toplama kampına dönüştürülmüştür. Patronların işçiler üzerindeki baskı, zorbalık, tehditleri artmış, ya açlığa terk edilmek ya da ölümcül koşullarda çalışma dayatılmıştır.” 

Açıklamanın devamında, TOMİS’in talepleri şöyle sıralandı:

– 7244 sayılı yasa iptal edilsin Tüm çalışanlara iş ve ve gelir güvencesi sağlansın,

– Keyfi ve hiç bir hukuki dayanağı olmadan ücretsiz izin saldırısı ile karşı karşıya kalan üyelerimizin hak kayıpları giderilsin, ücretsiz izin uygulaması sonlandırılsın,

– Sendikaya üye olma hakkı başta olmak üzere sendikal haklara dönük yasadışı saldırılar son bulsun,

– Çalışma saatleri ve koşulları pandeminin açığa çıkardığı gerçekler üzerinden, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri esas alınarak düzenlensin,

– Tüm çalışanlara fazla mesaiye kalmadan geçimini sağlayacakları ücret verilsin,

– Covid-19 pozitif çıkan bölümler başta olmak üzere tüm fabrikada genel karantina önlemleri alınsın, işçiler ücretli izne çıkarılsın,

– Yönetimin talimatıyla, ustabaşı ve şeflerin hayata geçirdiği, baskı, mobing, tehditler sonlandırılsın.

“İşçi düşmanı Sinbo patronu!”, “Köle değiliz işçiyiz örgütlüysek güçlüyüz!”, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!”, “İnsanca yaşamak istiyoruz!” sloganlarının sıklıkla atıldığı basın açıklaması sanayi içerisinde yapılan yürüyüşle son buldu.

Kızıl Bayrak / İstanbul