Türk Metal bir kez daha sermayenin hizmetinde

Türk Metal Sendikası koronovirüs salgını ve üretim süreçlerinde yaratacağı sonuçlar üzerinden metal patronları ile ortak bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 24 Mart 2020
  • 22:08

Türk Metal Sendikası koronovirüs salgını ve üretim süreçlerinde yaratacağı sonuçlar üzerinden metal patronları ile ortak bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

Yayınlanan mutabakat metni ise Türk Metal Sendikası’nın koronavirüs krizini en az zararla atlatmak için çabalayan metal patronlarına koltuk değneği olduğunun belgesi niteliğinde.

Zira, metal patronlarıyla varılan 6 maddelik anlaşma işçilerin haklarını korumaktan çok metal sermayedarlarının karlarını güvenceleyen bir içerik taşıyor.

Örneğin söz konusu mutabakatın 2. maddesi açık bir şekilde metal işçilerinin yıllık izninin gaspı anlamına geliyor:

“2- Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde; üretim planlarındaki dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda, her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, bire bir şeklinde olan bu uygulama ihtiyaç olması halinde devam edecektir. Böylece 23.03.2020 tarihinden başlayacak olan bu bir aylık periyotta, çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti edilmiş olacaktır.

Örneğin, bu duruş bir ay sürdüğünde, üyelerimiz aylık ücretlerinin tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 işgünü yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacaktır.”

Türk Metal çetesi mutabakatı bir kazanım gibi sunsa da anlaşmanın diğer maddeleri de esasen metal patronlarının ihtiyaçlarının gözetildiğini gözler önüne seriyor. Örneğin salgın nedeniyle üretimin durdurulduğu fabrikalarda 3. ve 4. maddeler üzerinden ileriye dönük uygulanacak esnek üretim biçimleriyle sermayenin uğrayacağı zararın telafi edileceği sözü veriliyor:

“3- Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde; kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye ve yakacak yardımı işveren tarafından üyelerimize ödenecektir. Bu şirketlerde, kısa çalışma başvurusu kabul edilene kadar geçecek sürede, ihtiyaç olması durumunda yukarıdaki izin koşulları, yani her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecektir.

Böylece işyerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz net ücretlerinin yüzde 89’unu almış olacaktır.

4- 24.04.2020 tarihinden sonraki duruşlar esnasındaki ücretli izin kullandırılan günler içinse, bilahare telafi çalışması ve denkleştirme yapılabilecek, yine çalışılmayan cumartesi günü de telafi çalışmasına konu olabilecektir.”

Geriye kalan bir iki madde de ise üretimin devam ettiği farikalarda alınacak dezenfektan önlemleri vb. zaten uygulanması gereken kimi başlıklar yer alıyor.

Metal işçileri milyonlarca işçinin yaşam hakkını pazarlık konusu yapan Türk Metal çetesinin metal patronlarıyla vardığı mutabakatı reddetmeli, yaşam haklarına sahip çıkmalı ve şartsız, koşulsuz ücretsiz izin hakkı için mücadeleyi büyütmelidir.