Sunucu hatası: Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Haklarımız ve geleceğimiz için mücadeleye!

Başta işçi sınıfı olmak üzere, toplumun ezilen ve sömürülen diğer kesimleri açısından “haklar” ve “gelecek” sorunu, denebilir ki hiçbir dönem bu denli yakıcı bir hal almamıştır. Zira bugün işçi ve emekçiler açısından hayatta kalabilmek bile, en temel hakları savunmak ve geri kazanmak için verilecek ...

Devrime adanmış yarım asır
Kitaplar
Kitaplar
Bültenler
Bültenler
Kızıl Bayrak 2020 özel sayı / 18