H. Fırat

Karl Marks'ın ölümünün 137. yılında okurlarımıza Karl Marks’ın 200. Doğum Yılı vesilesiyle verilmiş konferansın kısaltılmış kayıtlarını tekrar sunuyoruz.Kadın sorunu tarihsel ve toplumsal bir sorundur - H. Fırat

Özetle bugünün modern burjuva toplumunda her düzeyde gözlenebilen bir kadın sorunu var. Aileden başlayarak toplum yaşamının hem tüm alanlarına kadar kendini gösteren çok ...

 • 08.03.2020
 • 09:38

Alman Devrimi’nin dersleri / İhanete uğrayan devrim-2 - H. Fırat

Devrimci parti ve devrimci sınıf hareketi Rusya’da Şubat Devrimi’ni izleyen ve Ekim Devrimi’ni önceleyen sekiz devrim ayı, devrimci partinin varlığının devrimin başarı...

 • 06.03.2020
 • 17:59

Alman Devrimi’nin dersleri / İhanete uğrayan devrim - H. Fırat

(1. Bölüm) Dönemlendirme ve tanımlamalar Gerici burjuva tarihçileri, özellikle de resmi Alman tarihçileri, Alman Devrimi denilince, 3 Kasım 1918’de Kiel’de başlayıp...

 • 16.02.2020
 • 08:33

Finlandiya’da Ocak 1918 Devrimi... Fin Sosyalist İşçi Cumhuriyeti - A. Eren

Finlandiya’da 1918 yılında ömrü ancak üç ay sürebilen bir sosyalist cumhuriyetin kurulmuş olduğu bilinse bile olayların seyri ve dolayısıyla da bu çok kendine özgü devrim...

 • 09.02.2020
 • 16:27

Alman Devrimi'nin dersleri üzerine - H. Fırat

Solun Alman Devrimi’ne ilgisizliği Ekim Devrimi’nin 100. Yılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de özel bir ilgiye konu oldu. Onu bir yıl arayla izleyen Alman Devrimi’ni...

 • 03.02.2020
 • 08:36

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sınıf çalışması ve politik müdahalenin sorunları

(Sunum üzerine tartışmalar...) Ekim’in son sayısında (Sayı: 321, Ocak 2020), “Sınıf Çalışması ve Politik Müdahalenin Sorunları” ortak başlığı altında yayınlanan iki ay...

 • 26.01.2020
 • 13:04

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sınıf çalışması ve politik müdahalenin sorunları

Ekim’in son sayısında (Sayı: 321, Ocak 2020), “Sınıf Çalışması ve Politik Müdahalenin Sorunları” ortak başlığı altında iki ayrı metin yer alıyor. Burada yayınladığımız il...

 • 19.01.2020
 • 11:38

Halk hareketleri, işçi sınıfı ve devrimci parti

(Ekim, Sayı: 321, Ocak 2020) 2019’un Ekim ayı dünyanın dört bir yanında birbiri ardına patlak veren halk hareketleriyle sarsıldı. Şili’den Lübnan’a, Irak’tan Endonezya...

 • 09.01.2020
 • 11:22

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 2

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 05.01.2020
 • 11:57