Sunumda ortaya konulduğu gibi, parti çalışmamız sınıf zeminine oturmuştur. Geçmişten bugüne baktığımızda, önemli bir mesafe kat edilmiştir. Ama bizim uzun bir dönemdir temel tartışma noktalarımızdan biri, bu zeminde derinleşen bir çalışmadır. Genelde parti çalışması açısından bakıldığında, en büyük zorlanmayı burada yaşıyoruz. Bunun, kendi zayıflık ve yetersizliklerimizin ötesinde, kuşkusuz dönemin koşullarıyla da doğrudan bağlantısı var.TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sınıf çalışması ve politik müdahalenin sorunları

Ekim’in son sayısında (Sayı: 321, Ocak 2020), “Sınıf Çalışması ve Politik Müdahalenin Sorunları” ortak başlığı altında iki ayrı metin yer alıyor. Burada yayınladığımız il...

 • 19.01.2020
 • 11:38

Halk hareketleri, işçi sınıfı ve devrimci parti

(Ekim, Sayı: 321, Ocak 2020) 2019’un Ekim ayı dünyanın dört bir yanında birbiri ardına patlak veren halk hareketleriyle sarsıldı. Şili’den Lübnan’a, Irak’tan Endonezya...

 • 09.01.2020
 • 11:22

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 2

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 05.01.2020
 • 11:57

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 1

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 29.12.2019
 • 09:49

Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem- 2 - H. Fırat

(17 Aralık 2011 tarihinde verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş kayıtlarıdır... / Ekim, Sayı: 282, Haziran 2012) Bunalımlar, savaşlar ve devrimler... Bunalımlar...

 • 22.12.2019
 • 08:42

Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem- 1 - H. Fırat

(17 Aralık 2011 tarihinde verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş kayıtlarıdır... / Ekim, Sayı: 280, Mart 2012) 20 yıl önce 20 yıl sonra EKİM’in siyasal mücadele ...

 • 15.12.2019
 • 12:46

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-3

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Kuruluş Kongresi tartışmalarını yeniden incelemeliyiz Ch: Bazı yoldaşların dile getirmiş bulundukları gibi, burada ele almakta olduğum...

 • 08.12.2019
 • 11:59

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-2

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Cn: Sendikalar ve sendikal mücadele konusunda geçmişten bugüne partinin hayli kapsamlı değerlendirmeleri var. En önemli metinler dönem dö...

 • 01.12.2019
 • 08:36

Devrimin güncel çağrısı: İşçi sınıfı ekseni ve önderliği

(TKİP’nin 21. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma... Ara başlıklar yayın aşamasında konulmuştur.) Değerli dostlar, yoldaşlar, Partimiz için büyük önem t...

 • 27.11.2019
 • 16:22