Şefik Hüsnü

Türkiye işçi sınıfı hareketinin yapay olarak politikacılar tarafından yaratılmış olduğunu söylemekten ve onun tarihini tamamen tahrif etmekten başka bir anlam taşımaz. Ne var ki, gerçekler bu iddiayı yalanlıyor.Türkiye’de işçi hareketi - Şefik Hüsnü

1908’de Yeni Türk Anayasasının açıklanmasından hemen sonra, bütün Türkiye halkı büyük bir hızla örgütler kurarken, işçiler de ciddî bir şekilde örgütlenmeye giriştiler, i...

 • 22.10.2020
 • 12:15

Kemalistlerin Türkiye işçi hareketine uyguladığı terör - Ali Rıza

Bundan kısa bir süre önce bütün dünya basını, Kemalistlerin son parlamento seçimlerinde parlak bir zafer elde ettiğini ve parlamentonun açılışında Kemal Paşanın tam altı ...

 • 16.10.2020
 • 17:15

Türkiye’de işçi sınıfının durumu - J. Kitaygorodski

Geçen hafta KEYK Doğu Seksiyonu yöneticilerinden Türkiye uzmanı P. Kitaygorodski’nin Aralık 1925 tarihli ve Türkiye’de İşçi Hareketi başlıklı metnini yayınlamıştık... Şim...

 • 14.10.2020
 • 08:00

Türkiye’de İşçi Hareketi - P. Kitaygorodski

Pyotr Kitaygorodski 1920’li yıllarda KEYK Doğu Seksiyonu yöneticilerindendir. Yakındoğu, özellikle de Türkiye, yakından ilgilendiği ülkeler arasındadır. Burada yayınla...

 • 03.10.2020
 • 16:00

Gençlik Birliklerinin Görevleri - V. İ. Lenin

Yoldaşlar, bugün Genç Komünist Birliğinin temel görevlerini ve bununla bağlantılı olarak, sosyalist bir cumhuriyette gençlik örgütlerinin genel olarak nasıl olması gerekt...

 • 02.10.2020
 • 07:54

Teslim Demir’in anısına... / 3 - 20. yılında TKİP ve Teslim Demir - H. Fırat

“Dünyada ve Türkiye’de Bir Dönemin Sonu” 1960 ile 1980 arası Türkiye’de ve dünyada devrimci yükselişler dönemiydi. ‘60’lar Türkiye’sindeki modern sosyal uyanışla birli...

 • 29.09.2020
 • 21:38

Teslim Demir’in anısına... / 2 - ‘70’li yıllar: Devrimci önderlik boşluğu - H. Fırat

‘60’lı yılların ikinci yarısındaki yükselişi temsil eden genç kuşağın aradığı devrimci çıkışı bizzat yaratmak zorunda kaldığını vurgulamıştım. Ama yeterli bir teorik do...

 • 29.09.2020
 • 15:58

Teslim Demir’in anısına… / 1 - ‘60’lı yıllar: Devrimci örgüt ve önderlik boşluğu - H. Fırat

Ölümünün hemen ardından, 2011 Eylül’ünde, Mihri Belli üzerine bir konferans vermiştim. Konferansın asıl konusu Mihri Belli değildi; ama ölümünün sonrasına denk geldiği iç...

 • 29.09.2020
 • 07:55

İkinci Kongre - Mustafa Suphi

Geçen sene Mart ayında uluslararası devrimci Rusya'yı Avrupa ve Amerika burjuvazi kuvvetlerinin kuzey ve batıdan, Kolçak ve Denikin kara kuvvetlerinin doğu ve güneyden şi...

 • 27.09.2020
 • 20:22