Cemil Seydahmetov

Üç Türk komünist örgütü de dünya savaşı sonucunda ve Rusya’daki Büyük Sosyalist Devrimi’nin doğrudan etkisi altında ortaya çıkmıştır. Bir grup ulusal kurtuluş hareketinin merkezi Ankara’da “İştirakiyun Partisi” adı altında örgütlenmiş, 2. grup Türkiye’nin sanayi merkezi İstanbul’da “III. Enternasyonal Grubu” adı altında, 3. grup ise faaliyetlerine Türkiye sınırına yakın Bakû şehrinde başlamıştır. Son grup kurucusu ve önderi Suphi’nin partisi olarak ya da Türkiye Komünist Partisi olarak anılmaktadır.Türkiye’nin ezilen işçi ve yoksul köylülerine - Mustafa Suphi

Fedakâr yoldaşlar, Şimdiye kadar, sizleri esaret zincirlerine bağlayarak jandarma ve tahsildarların merhametsiz kamçıları altında bin türlü eziyetlerle ömrünüzü heder ...

 • 20.09.2020
 • 15:51

Türkiye’de Kadınlık Hareketi hakkında - Naciye Yoldaş

Layihacı [sunumu yapan] Naciye Yoldaş kadının tarihte geçirdiği iktisadi ve ailevi safhaları icmal ettikten [özetledikten] sonra, Türkiye’de kadınlık hareketi hakkında at...

 • 17.09.2020
 • 07:53

İstanbul’da Komünist ve İşçi Hareketi - Ethem Nejat

(TKP Kuruluş Kongresi- 15 Eylül 1920) Yoldaşlar! Proletarya, öteden beri dünya kapitalistlerinin esiri olan Türkiye’nin, I. Dünya Savaşında sermayedarlığın, yeni ve...

 • 14.09.2020
 • 07:42

Sömürgeler sorunu hakkında konuşma - Hilmioğlu İsmail Hakkı

Yoldaşlar! Üçüncü Enternasyonalin İkinci Moskova Kongresi, Sömürgeler Sorununu özel bir önemle görüşme gündemine koydu. Zannediyorum ki burada, Kızıl Enternasyonali sa...

 • 12.09.2020
 • 15:32

Parti Programı’nı sunuş konuşması - Mustafa Suphi

Kapitalist diktatörlüğe karşı şimdiye kadar sınır ve millet tanımaksızın Rusya’da, Almanya ve Macaristan’da, muhtelif doğu ülkelerinde ve nihayet Türkiye’de faaliyet göst...

 • 11.09.2020
 • 17:08

TKP Kuruluş Kongresi konuklarının konuşmalarından...

Şark’ın kurtuluşu komünizm sayesinde olacaktır!   Neriman Nerimanof (Azerbaycan Devrim Komitesi Başkanı) Ben isterdim ki, bütün ömrünü harbler ve felaketlerle g...

 • 10.09.2020
 • 20:02

TKP Kuruluş Kongresi Açılış ve Kapanış Konuşmaları - Mustafa Suphi

Açılış Konuşması (10 Eylül 1920)   Arkadaşlar bir zamanlar bir hayal halinde telakki olunan komünizm, bugün, Rusya'da meydana getirdiği hayat ile, kurduğu yeni şekl...

 • 10.09.2020
 • 08:00

150 yılın aynasında devrim reform diyalektiği

(...) On yıllardır etkili bir ideolojik silah ve pratik dayanak olarak iş gören “refah toplumu”nun ve “sosyal devlet”in temelleri çatırdamakta, dolayısıyla bunun olanaklı...

 • 06.09.2020
 • 10:37

Barış sorunu - V. İ. Lenin

Sosyalistler için önce (immediate) bir hareket programı olarak barış sorunu ve onunla ilişkili olarak barış koşulları sorunu, evrensel bir ilgi görüyor. Sorunu, alışılage...

 • 01.09.2020
 • 11:14