Kanal İstanbul bir rant ve talan projesidir. Yapımı tamamlanmış diğer projeler “yap-işlet-devret” modeline göre oluşturulmuş birer rant kanyağıdırKapitalizm yoksulluk ve sefalet üretiyor - D. Meriç

  Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) adlı Alman kurumu, her yıl olduğu gibi Kasım 2019’da da Almanya’daki yoksulluk ile ilgili raporunu yayınlamış bulun...

 • 26.01.2020
 • 09:02

Ahlaka ve bilime uzak yandaş medya

AKP iktidarı döneminde milyonlarca emekçi için açlık, potansiyel bir tehlike değil, birebir yaşanan bir sorun haline geldi. Neredeyse bütün asgari ücretli çalışanlar sağl...

 • 25.01.2020
 • 19:02

MESS TİS süreci grev aşamasında!

Sürecin seyrini metal işçisinin mücadele kararlılığı belirleyecek! MESS TİS sürecinde taraflar grev aşamasında bulunuyor. Yasal süreç 5 Şubat’ta sona eriyor. Bu tarihe...

 • 24.01.2020
 • 18:55

Hindistan’da yüz milyonların grevi

Hindistan’da işçi sınıfı ve emekçilerin genel grevler, gösteriler, direnişlerle dışa vuran öfkesi bir sürekliliğe kavuşmuş görünüyor. Ocak 2019’da 200 milyon işçi ve emek...

 • 24.01.2020
 • 14:50

Neo-liberal saldırıların Türkiye’deki miladı: 24 Ocak kararları

Burjuva ekonomistlerin söylemiyle, 24 Ocak Kararları temel olarak Türkiye’nin “serbest piyasa ekonomisine” geçmesini ve uluslararası sermaye ile entegrasyon sağlanmasını ...

 • 24.01.2020
 • 13:55

Düzen cephesi ve metal TİS’leri

Sermaye cephesi uzun yıllardır sayısız sorunla yüzyüze. Fakat politik planda dinci gerici akımın iktidarlaşma sürecinin ürünü olarak ortaya çıkan rejim krizi, iç politika...

 • 24.01.2020
 • 10:56

Grev silahını kuşanmayan işçi sınıfı kaybeder!

130 bin metal işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken, işçi sınıfının en büyük silahı olan grevin anlamı ve önemi üzerinde durmak gerekiyor. TİS sü...

 • 23.01.2020
 • 15:37

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler Raporu: Kapitalist yıkımın tablosu - A. Engin Yılmaz

Her yıl Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde toplanan ve “Davos Zirvesi” olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl, “Dayanaklı ve sürdürülebilir bir dünya iç...

 • 22.01.2020
 • 08:55

Gelişmeler ışığında kapitalizm ve savaş - A. Engin Yılmaz

2020 yılının ilk günlerinde, İran’ın en üst düzey komutanı Kasım Süleymani Trump’ın emriyle öldürüldü. Bu korsanlığı “stratejik sonuçlarının bilincindeyiz” diye açıklayan...

 • 21.01.2020
 • 08:45