Bugün dünyanın birçok bölgesinde emperyalistler eliyle yürütülen bütün savaşlar, kapitalist sermaye gurupları ve silah tekellerinin daha fazla zenginliği uğruna çıkartılmaktadır. Bütün diğerleri gibi Alman silah tekelleri de insanların öldürülmesi üzerine kurulmuş olan bu kirli, kanlı ticaretin en büyük pay sahiplerindendir. Onların insan hakları, demokrasi, uygarlık, barış vb. üzerine ettikleri her türden söz, yalan ve ikiyüzlülükten başka bir değildir.Kadına yönelik şiddet ve sendikalar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nü geride bıraktık. 25 Kasım, geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla toplumun gündemine oturdu. Burjuva devlet kurumlar...

 • 07.12.2019
 • 17:04

İşçi sınıfı gerçek gündemleriyle ilgilenmelidir

Türkiye’de gündem sürekli değiştirilebiliyor ve düzenin en büyük başarısı da bu oluyor. İşçi ve emekçiler genelde yapay gündemlerle oyalanıyor, kendi yakıcı ve acilen çöz...

 • 07.12.2019
 • 08:28

Güney Amerika’da kadına yönelik şiddet ve protestolar

“Aterkillik bir yargıçtır bizi dünyaya gelmiş olmakla suçlayan. Cezamız senin görmediğin şiddettir. Kadın cinayetidir. Katilimin dokunulmazlığıdır. Kaybolmaktır. T...

 • 06.12.2019
 • 16:08

Sermaye cephesi asgari ücreti tespit oyunu için sahnede… Sermayenin orta oyununu ancak sınıf mücadelesi bozar!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 3 Aralık’ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirdi. İkinci toplantının 10 Aralık’ta Türk-İş’te, üçü...

 • 06.12.2019
 • 08:22

Suriye Anayasa Komitesi toplanmadan dağıldı… AKP rejimi çözüm çabalarını baltalamayı sürdürüyor

Emperyalistlerle suç ortaklarının Suriye’ye karşı başlattıkları savaş hedefine ulaşamadı ancak ülkenin yarısını yakıp-yıktı. Savaşı bitirmeye dönük çabalar ise, her aşama...

 • 05.12.2019
 • 12:25

Burjuva demokrasisinin iğreti seçme-seçilme hakkı - Ç. İnci

Türkiye’de 1934’te, “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” verilmesine istinaden her yıl 5 Aralık günü, “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Seçme ve seçilme ...

 • 05.12.2019
 • 09:24

4 Aralık Dünya Madenciler Günü… “Yaşam odaları” ne oldu?

İkiyüzlü burjuvalar ve onun sadık bekçileri 4 Aralık gününde kara yüzlü madencileri hatırlamak zorunda kalırlar. Maden işçilerinin ne kadar azimli ve meşakkatli bir iş ya...

 • 04.12.2019
 • 08:23

Kurtuluşumuz çaresizlikte değil, mücadelededir!

Kapitalizm yüzyıllardır işçi ve emekçilerin sırtından sürekli büyüyen, çürümüş bir düzendir. Kendi büyürken, işçi sınıfı ve emekçiler yoksullaşıyor, sefalete mahkum edili...

 • 02.12.2019
 • 08:50

Yükselen halk hareketleri, işçi eylemleri ve deneyimleri - S. Taylan

Son on yıldır inişli çıkışlı bir seyir izlese de sınıf ve emekçi halk hareketlerindeki yükseliş devam ediyor. Hangi biçim altında olurlarsa olsunlar, sermaye diktatörlükl...

 • 30.11.2019
 • 17:15